Faktoring Hakkında

Faktoring Tarihçesi

Faktoring kavramının temeli eski Roma’ya kadar dayanmaktadır. Kayıtlar tüm orta çağ boyunca faktör olarak adlandırılan kişilerin, Mezopotamyalı tacirlerin gelecekteki alacaklarının ödenmesini garanti altına aldıklarını ve hatta erken ödediklerini göstermektedir.

Modern faktoring’te ilk adımlar 17. yüzyılda İngiltere’de atılırken, ABD’nin Avrupa'dan yoğun mal taleplerinde bulunmaya başladığı 19. yüzyılda önemini artırmıştır.

İlk dönemlerde malların mülkiyetini alma, depolama, alıcı bulma, malı teslim etme ve tahsilat hizmetleri veren faktoring, gelişen pazar koşullarında alıcı ve satıcının bir aracıya ihtiyaç duymadan işlem yapmaya başlamasıyla, daha çok finansman ve garanti hizmeti vermeye başlayarak günümüz Faktoring işlemlerinin temelini oluşturmuştur.

1950’li yıllardan bu yana hızla gelişen faktoring sektörü, FCI gibi önemli kuruluşlarla günümüz ticaret hayatının vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir.