Faktoring Hakkında

Faktoring Nedir?

Faktoring, firmaların mal ve hizmet satışlarından doğan yurt içi ve yurt dışı vadeli alacaklarının faktoring şirketi tarafından temlik alınarak, finansman, garanti ve tahsilat hizmetlerinin birinin veya birden fazlasının sunulduğu finansal bir üründür.