Faktoring Hakkında

Faktoring Çeşitleri

Temel olarak 2 çeşide ayrılır;

Yurtiçi Faktoring

Aynı ülke sınırları içinde bulunan faktoring şirketi, satıcı ve alıcı firma arasında borç-alacak ilişkisinden doğan alacakları(fatura) temlik alır.

Satıcı, alıcıya malları ve faturayı yollar. Satıcı bu faturanın bir kopyasını Faktoring Şirketi’ne gönderir. Faktoring Şirketi satıcı ile yapacağı sözleşme çerçevesinde bu faturayı temlik alır ve fatura bedeli üzerinden ön ödeme yapar. Faktoring Şirketi, vadesi gelince alıcıdan fatura bedelini tahsil eder ve satıcıya kalan ödemeyi yapar.

İhracat - İthalat Faktoringi

Satıcı ve alıcı firmaların farklı ülkelerde bulunması halinde faktoring işlemi, her iki firmanın kendi ülkesindeki faktoring şirketi aracılığıyla gerçekleştirilir.

Faktoring

Garanti açısından da 2 çeşide ayrılır.

Geri Dönülebilir (Kabil-i Rücu) Faktoring

Faktoring firması, alıcıdan alacak riskini üstlenmeden finansman ve tahsilat hizmetini verir.

Geri Dönülemez (Gayri Kabil-i Rücu) Faktoring

Faktoring firmasının borçlunun alacak riskini de üstlendiği faktoring işlemidir. Ancak satıcı tarafından alıcıya gönderilen mallar sözleşmeye uygun değil, hatalı veya ayıplı ise (Reklamasyon - İng. Dispute) faktoring şirketi için söz konusu risk geçerli olmaz.