Faktoring Hakkında

Faktoring Hizmet Türleri

Finansman

Faktoring Şirketi’ne temlik edilen alacak tutarının belli bir oranının, vadesinden önce satıcı firmaya ödenmesidir.

Faktoring kuruluşuna temlik edilen vadeli alacakların bir bölümünün, vadesi gelmeden faktör tarafından müşteriye (alacakları temlik edilene) ödenmesidir. Genellikle bu ödeme alacak toplamının en çok %80’i tutarındadır. Alacakların ödeme vadesi geldiğinde borçlu tarafından alacağın tamamı faktöre ödenir, faktör ise bu tutardan masraflarını düşüp kalan bakiyeyi müşterisine öder.

Gerek tanımlardan, gerekse kapsadığı konulardan anlaşılacağı üzere, faktoring üç taraflı bir işlemdir. Taraflar: Mal ve hizmet satıcısı (MÜŞTERİ), bu mal ve hizmeti vadeli satın alarak borçlanan (BORÇLU) ve faktoring kuruluşudur. Yurtdışı faktoring işlemlerinde bu üçlüye bir de MUHABİR faktör eklenir.

Garanti

Borçlu firmanın ödeme güçlüğü içine düşmesi halinde, alacağın garanti edilmesidir.

Faktöre temlik edilen alacakların borçlularının aciz hali durumunda, alacakların ödenmeme riskinin faktör tarafından üstlenilmesidir. Böylece, alacaklarını faktöre temlik eden müşteri, mal sattığı kuruluşların borcunu ödemeyecek duruma düşmesi karşısında korunmuş olur.

Tahsilat

Alacağın vadesinde takibinin, tahsilatının ve ilgili raporlamasının satıcıya sağlanmasıdır.

Mal ve hizmet satışlarından doğmuş alacakların faktoring kuruluşuna temlik edilmesi ile başlayan süreçtir. Alacakları temlik alan faktoring kuruluşu, bu alacakların yönetimine ilişkin tahsilatı üstlenir, alacak kayıtlarını tutar, alacakların tahsili için ihbar, ihtar gibi işlemleri yerine getirir. Ayrıca bir hizmet konusu olarak, pazar araştırması yapılması ve pazar ile ilgili bilgilerin müşteriye aktarılması da Faktör tarafından üstlenilebilir.